کدخبر: ۱۰۱۳

آمار تکان دهنده از رشد عجیب مشاغل کاذب برای تامین هزینه‌های زندگی

به گفته کارشناسان گاهی سود مشاغل کاذب ۱۰ برابر مشاغل رسمی است و متأسفانه روند اقتصاد غیرمولد در کشور باعث روند صعودی مشاغل کاذب در کشور شده است.

آمار تکان دهنده از رشد عجیب مشاغل کاذب برای تامین هزینه‌های زندگی

به گزارش پایگاه خبری 24، 

منبع: اطلاعات
کدخبر: ۱۰۱۳
ارسال نظر