کدخبر: ۱۱۳۷۱

حق بیمه شخص ثالث این وسایل نقلیه در سال جاری اعلام شد

بر اساس اعلام جدید، تعرفه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی در سال ۱۴۰۳ بسته به نوع وسیله نقلیه ریلی از دو میلیون تا ۱۷ میلیون تومان متفاوت است.

حق بیمه شخص ثالث این وسایل نقلیه در سال جاری اعلام شد

به گزارش 24 آنلاین، حق بیمه پایه سالیانه وسیله نقلیه ریلی برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادت ناشی از وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۳ برای تعهدات بدنی دیه در ماه‌های حرام یک میلیارد و ششصد میلیون تومان و در ماه‌های غیر حرام یک میلیارد و دویست میلیون تومان اعلام و تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

بر این اساس تعرفه پرداخت بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه ریلی برای بیمه گذار به شرح ذیر است:

لوکومونیو بین شهری: مبلغ ۱۷.۳ میلیون تومان

واگن مسافری بین شهری: مبلغ ۱۷.۳ میلیون تومان

واگن باربری بین شهری: ۴.۳ میلیون تومان

لوکوموتیو مسافری شهری (مترو) : مبلغ ۲ میلیون تومان

واگن مسافری شهری (مترو) : مبلغ ۲ میلیون تومان

کدخبر: ۱۱۳۷۱
ارسال نظر