کدخبر: ۱۲۴۰۳

رییس سازمان برنامه درباره حقوق ۱۴۰۳ کارمندان چه گفت؟

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: احکامی مانند ضرایب افزایش حقوق از ابتدای سال اجرا شده و با ابلاغ بخش دوم بودجه، به صورت رسمی ثبت خواهد شد.

رییس سازمان برنامه درباره حقوق ۱۴۰۳ کارمندان چه گفت؟

به گزارش 24 آنلاین، داوود منظور اظهار کرد: احکامی مانند ضرایب افزایش حقوق و سایر احکام در بودجه از ابتدای سال اجرا شده و براساس جداول پرداخت ها انجام می‌شود و با ابلاغ بخش دوم، این احکام به صورت رسمی ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به نگاه تحولی در بخش دوم بودجه افزود: رویکرد تحولی در بخش دوم بودجه مربوط به توزیع اعتبارات است تا شاهد رضایت مردم باشیم.

منبع: خبر آنلاین
کدخبر: ۱۲۴۰۳
ارسال نظر