کدخبر: ۱۲۸۸۱

بانک صادرات دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس را اعلام کرد

بانک صادرات پیرو الزام توضیح درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس اعلام کرد: در این واگذاری با اولویت رد دیون دولت و سهم ۵ درصدی حضور یافت.

بانک صادرات دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس را اعلام کرد

به گزارش 24 آنلاین، بانک صادرات هم پس از دو بانک شهر و ملت پیرو الزام توضیح درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس از حضور در مزایده با اولویت رد دیون دولت و سهم ۵ درصدی در این واگذاری خبر داد.

بر اساس این گزارش، "وبصادر" پیرو درخواست سازمان بورس مبنی بر الزام توضیح درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس و برنامه‌های آتی احتمالی، اعلام کرد: پیرو تصمیمات دولت و مذاکرات با وزارت اقتصاد به منظور حل مشکلات باشگاه پرسپولیس، کنسرسیومی متشکل از بانک‌های غیر دولتی تشکیل و نسبت به حضور در مزایده واگذاری ۸۵ درصد سهام باشگاه با شرایط اعلامی در آگهی عرضه سازمان خصوصی سازی اقدام شد.

با امعان نظر به صورت جلسه ۲۱ فروردین شورای پول و اعتبار، واگذاری این باشگاه با اولویت رد دیون دولت به بانک‌های خریدار صورت خواهد پذیرفت و سرمایه گذاری تا دو سال مشمول مجازات‌های قانونی و انتظامی مربوط به فعالیت‌های غیر بانکی نخواهد شد. همچنین طبق توافقات قدرالسهم این بانک از سهام قابل واگذاری ۵ درصد تعیین شده است.

منبع: تسنیم
کدخبر: ۱۲۸۸۱
ارسال نظر