کدخبر: ۱۳۶۵۱

ثبت ۵ میلیون تقاضای انباشت برای صاحب‌خانه‌شدن

۵ میلیون تقاضای انباشت برای صاحب‌خانه‌شدن در فاصله اوایل دهه ۹۰ تاکنون شکل گرفته است که تقریبا معادل ازدواج‌های سالانه در این مدت بوده است.

ثبت ۵ میلیون تقاضای انباشت برای صاحب‌خانه‌شدن

به گزارش 24 آنلاین، روزنامه دنیای‌اقتصاد نوشت: تعداد خانوارهای فاقد مسکن به معنای «جمعیت محروم از مسکن ملکی» در کشور مشخص شد.

اگر ملاک سرشماری خانه‌ندارها را «احراز شرایط افراد ثبت‌نام کننده در سامانه مسکن ملی» در نظر بگیریم، در این صورت ۵ میلیون خانوار در شهرهای کشور در حال حاضر فاقد مسکن هستند.

این رقم البته حداقل زوج‌های بدون مسکن محسوب می‌شوند چون خانوارهایی هم هستند که خانه ندارند اما تمایلی هم به ثبت‌نام برای مسکن دولتی ندارند.

۵ میلیون تقاضای انباشت برای صاحب‌خانه‌شدن در فاصله اوایل دهه ۹۰ تاکنون شکل گرفته است که تقریبا معادل ازدواج‌های سالانه در این مدت بوده است.

این به معنای آن است که عمده زوج‌های جدید در این سال‌ها مستاجر شدند.

با این حال نیمی از ۵ میلیون مشمول مسکن‌ملی از صف خارج شده‌اند چون توان پرداخت بهای این خانه‌ها را ندارند.

آمار روند مسکن‌ملی از سمت عرضه واحدها نیز وضعیت مناسبی ندارد.

طی ۲سال گذشته از مسکن‌ملی احداث زیر ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شروع شده است.

این آمار از روی قراردادهای بانکی (مشارکت مدنی) بدست آمده است.

کدخبر: ۱۳۶۵۱
ارسال نظر