کدخبر: ۱۳۷۳۹

خبر رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت اختصاص یافت.

خبر رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت

به گزارش 24 آنلاین، داود منظور نگهداشت کادر درمان و ارتقای نظام سلامت را از اولویت‌های اصلی دولت اعلام کرد و گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت اختصاص یافت.

وی با تاکید بر ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳، نوشت: اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان خدوم نظام سلامت با رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید.

وی افزود: نگهداشت کادر درمان و ارتقای نظام سلامت یکی از مقوم‌های کلیدی سرمایه اجتماعی و از جمله اولویت‌های اصلی دولت است.

کدخبر: ۱۳۷۳۹
ارسال نظر