کدخبر: ۱۴۷۵۵

نهایی شدن طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه کمیسیون اقتصادی گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی نهایی و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

نهایی شدن طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی

به گزارش 24 آنلاین، سیدکاظم موسوی با بیان اینکه در جلسات هفته گذشته کمیسیون اقتصادی ۳ طرح تحقیق و تفحص جمع‌بندی شد، گفت: گزارش‌های مربوط به تحقیق و تفحص از پتروشیمی باختر، تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و تحقیق و تفحص از شرکت آتیه صبا در جلسه اخیر کمیسیون قرائت و جمع‌بندی شد.

وی تاکید کرد: روسای هیئت‌های مرتبط با این تحقیق و تفحص‌ها گزارشات نهایی را به اعضا ارائه کردند و مقرر شد این گزارشات ظرف چند روز آینده برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: این گزارشات در آخرین جلسه نظارتی مجلس در هفته هفته جاری، در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی مجلس قرار گیرد.

موسوی اظهار کرد: لازم است که بانک مرکزی نظارت جامع‌تر و بیشتری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا بانک‌های خصوصی به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

لازم به ذکر است، طبق ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر‌یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیأت رئیسه آن را به کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع می‌کند.

کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، گزارش کمیسیون به رأى گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع شده و کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نماید. هیأت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می‌کند.

منبع: تسنیم
کدخبر: ۱۴۷۵۵
ارسال نظر