کدخبر: ۶۵۲۵

پارتی‌بازی کمیسیون تلفیق برای افزایش ۸ میلیونی حقوق کارکنان وزارت کشور!

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این است فقط با این مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور حدود ۸ میلیون تومان و سایر وزارتخانه‌ها با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز به میزان ۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

پارتی‌بازی کمیسیون تلفیق برای افزایش ۸ میلیونی حقوق کارکنان وزارت کشور!

به گزارش پایگاه خبری 24، مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود مهر تاییدی بر ادعای ایجاد ناترازی در لایحه ارسالی دولت توسط کمیسیون تلفیق زده است.

برای نمونه، طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، نمایندگان کمیسیون تلفیق مصوب کرده‌اند فوق‌العاده کارکنان وزارت کشور در سال آینده به میزان ۱/۵ برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام آنها اعمال شود.

همچنین براساس مصوبه تلفیقی‌ها، برای کارکنان وزارت بهداشت، جهادکشاورزی، وزارت  فرهنگ، آموزش‌وپرورش و سازمان‌های تابعه آنها نیز ۴۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال شود.

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این است فقط با این مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور حدود ۸ میلیون تومان و سایر وزارتخانه‌ها با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز به میزان ۲ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

منبع: نود اقتصادی
کدخبر: ۶۵۲۵
ارسال نظر