کدخبر: ۱۳۲۰۳

شادترین کشورهای جهان کدام کشورها هستند؟

صربستان در فهرست ۱۲ کشور اروپای شرقی پیشتاز است که میانگین امتیاز شادی آنها در دهه گذشته بیش از ۲۰ درصد بهبود یافته است. از اولین گزارش، اروپای غربی به طور متوسط شادتر از اروپای شرقی بوده است.

شادترین کشورهای جهان کدام کشورها هستند؟

به گزارش 24 آنلاین، در سال ۲۰۱۲، اولین گزارش منتشر شد که داده‌های نظرسنجی گالوپ را از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بررسی می‌کرد و از پاسخ‌دهندگان تقریباً در هر کشوری می‌خواست زندگی خود را در مقیاس ۰ تا ۱۰ ارزیابی کنند. 

صربستان در فهرست ۱۲ کشور اروپای شرقی پیشتاز است که میانگین امتیاز شادی آنها در دهه گذشته بیش از ۲۰ درصد بهبود یافته است. از اولین گزارش، اروپای غربی به طور متوسط شادتر از اروپای شرقی بوده است. اما همانطور که نتایج این تحقیقات نشان می دهد، سطح شادی اروپای شرقی به همتایان غربی نزدیک شده است.

در واقع، وقتی به افراد زیر ۳۰ سال نگاه می کنیم، آخرین امتیازات شادی در سراسر قاره تقریباً یکسان است.

کشورهای شاد

 
منبع: خبرفوری
کدخبر: ۱۳۲۰۳
ارسال نظر