کدخبر: ۱۴۷۲۹

گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه در مورد آسیب فرونشست به آثار تاریخی اصفهان

خبرگزاری آناتولی ترکیه با انتشار تصاویری از شهر اصفهان نوشت: شهر اصفهان پایتخت سلجوقیان و صفویان در ایران با بافت تاریخی و معماری خود برجسته است و بنا‌های تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی مانند مسجد جامع اصفهان و مسجد شاه به دلیل فرونشست زمین ناشی از خشکسالی و مدیریت ضعیف آب آسیب دیده اند.

گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه در مورد آسیب فرونشست به آثار تاریخی اصفهان

به گزارش 24 آنلاین، خبرگزاری آناتولی ترکیه با انتشار تصاویری از شهر اصفهان نوشت: شهر اصفهان پایتخت سلجوقیان و صفویان در ایران با بافت تاریخی و معماری خود برجسته است و بنا‌های تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی مانند مسجد جامع اصفهان و مسجد شاه به دلیل فرونشست زمین ناشی از خشکسالی و مدیریت ضعیف آب آسیب دیده‌اند.

فرونشست زمین بلای جان آثار تاریخی اصفهان
 
   کدخبر: 3073260
 ت ت 
 

 

کدخبر: ۱۴۷۲۹
ارسال نظر