کدخبر: ۴۸۲۴

تصاویر آخرالزمانی از مدفون شدن سوئد و نروژ زیر برف

بارش کم سابقه و بسیار سنگین برف در سوئد و نروژ؛ به این دو شهر چهره جدیدی داده است. خانه‌ها و ماشین‌ها زیر برف مانده اند.

تصاویر آخرالزمانی از مدفون شدن سوئد و نروژ زیر برف

تصاویر آخرالزمانی از مدفون شدن سوئد و نروژ زیر برف

تصاویر آخرالزمانی از مدفون شدن سوئد و نروژ زیر برف

تصاویر آخرالزمانی از مدفون شدن سوئد و نروژ زیر برف

کدخبر: ۴۸۲۴
ارسال نظر