کدخبر: ۱۰۳۵۷

آیا تعداد پرستار در ایران استاندارد است؟

در ایران به ازای هر 1000 نفر جمعیت 1.5 پرستار داریم که کمتر از میانگین جهانی است. این آمار یعنی نه تنها کادر پرستاری دچار فرسودگی می‌شوند بـلکه مردم هم خـدمات کامـل پرسـتـاری را دریافت نمی‌کنند.

آیا تعداد پرستار در ایران استاندارد است؟

اینفوگرافی

کدخبر: ۱۰۳۵۷
ارسال نظر