کدخبر: ۵۷۰۶

ایران رکوردار اختلال اینترنت در جهان شد

ایران با میانگین حدود ۴۸ درصد وبسایت دارای اختلال به عنوان اولین کشور با بیشترین اختلال اینترنت در ۹ ماه اخیر است.

ایران رکوردار اختلال اینترنت در جهان شد

به گزارش پایگاه خبری 24، کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش خود در خصوص وضعیت اینترنت کشور آورده است: 

همانطور که مشخص است ایران با میانگین حدود ۴۸ درصد وبسایت دارای اختلال، پس از چین با میانگین حدودی ۴۷ درصد به عنوان اولین کشور با بیشترین اختلال اینترنت در ۹ ماه اخیر است.

خط تیره در این جدول به معنی قرارنگرفتن کشور‌های منتخب در میان پایینترین کشور‌های این رتبه بندی است؛ به این معنا که حتی همین کشور‌های انتهای جدول نیز در تمامی ماه‌ها جزو کشور‌های با اختلال بسیار زیاد نبودند، حال آن که ایران در این ماه‌ها صدرنشین این جدول است.

منبع: جماران
کدخبر: ۵۷۰۶
ارسال نظر