کدخبر: ۱۲۰۴۴

ادعای یدیعوت آحارونوت: ایران، حمله به اسرائیل را در آخرین لحظه به تعویق انداخته است

روزنامه اسرائیلی، یدیعوت آحارونوت مدعی شد: ایران حمله به اسرائیل را در آخرین لحظه به تعویق انداخته است.

ادعای یدیعوت آحارونوت: ایران، حمله به اسرائیل را در آخرین لحظه به تعویق انداخته است

به گزارش ۲۴ آنلاین، روزنامه صهیونیستی یدیعویت آحارنوت نوشت: ایران حمله به اسرائیل را در آخرین لحظه به دلیل هشدارهای آمریکا به تعویق انداخت، اما همچنان احتمال حمله قریب الوقوع به اسرائیل بسیار است.

منبع: دیده بان ایران
کدخبر: ۱۲۰۴۴
ارسال نظر