کدخبر: ۱۴۹۰۴

تایید تماس تلفنی با امام جمعه تبریز بعد از حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور

معاون وزیر خارجه هم تماس تلفنی با امام جمعه تبریز بعد از حادثه را تایید کرد.

تایید تماس تلفنی با امام جمعه تبریز بعد از حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور
کدخبر: ۱۴۹۰۴
ارسال نظر