کدخبر: ۱۶۳۹۴

روایت جلیلی از نفوذش در دولت سیزدهم

سعید جلیلی گفت: در همین ۳ سال گذشته که دولت در سایه را دنبال می‌کردیم با استقبال شهید رییسی مواجه می‌شد و این رویکرد را می‌پذیرفت.

روایت جلیلی از نفوذش در دولت سیزدهم

به گزارش ۲۴ آنلاین، سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخشی از اظهاراتش در برنامه صف اول گفت: من رفاقت دیرینه با رییسی داشتم. در همین ۳ سال گذشته که دولت در سایه را دنبال می‌کردیم با استقبال شهید رییسی مواجه می‌شد و این رویکرد را می‌پذیرفت. یکی از کمک‌های به دولت دقیقا همین است که افرادی باشند صادقانه و نگاه تخصصی نقاط قوت را به دولت بگویند، جاهایی که باید تصحیح شود ‌و خطا است، کمک کنند، تصحیح شود. 

وی افزود: در این ۳ سال گذشته بنده مکاتبات فراوان و جلسات متعدد دو نفره با رییسی داشتم، او همیشه از این‌موضوعات بسیار استقبال می‌کرد، یعنی عمده نامه‌های ما که به این ترتیب بود آقا به نظر ما اینجا این است این است، ایشان ظرف یکی دو روز می‌دید و با عبارات بسیار قوی ارجاع می‌داد و می‌گفت پیگیری شود و گاهی هم نامه می‌نوشت و تشکر می‌کرد، این بسیار ارزشمند است تا کسی که اصلا این موارد نپذیرفت و قائل نباشد.

منبع: خبر آنلاین
کدخبر: ۱۶۳۹۴
ارسال نظر