کدخبر: ۱۶۵۷۰

ربیعی: توجه به پزشکیان در افکار عمومی رو به افزایش است

سخنگوی دولت دوازدهم نوشت: به نظر می رسد رسیدن از توجه و تمایل به ایجاد انگیزه و کنش رای دهندگی فاصله زیادی نداشته باشد

ربیعی: توجه به پزشکیان در افکار عمومی رو به افزایش است

به گزارش 24 آنلاین، علی ربیعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

روند سنجش‌های موجود حاکی از آن است که توجه به پزشکیان در افکار عمومی در سطح کشور رو به افزایش است.

با این وصف به نظر می رسد رسیدن از توجه و تمایل به ایجاد انگیزه و کنش رای دهندگی فاصله زیادی نداشته باشد.

شاید در زمانی قهر و عدم مشارکت واکنشی طبیعی در پاسخ به شرایط باشد اما در این مقطع، به نظرم مسیر صحیح آن است که همه روشنفکران، نخبگان و دلسوزان، ایران کسانی که دلشان برای ایران میطبد و مسیر فعلی را مسیر درست و رو به جلو نمی دانند، آنان که نه به سیاست «بقا» بلکه به «توسعه کشور» می اندیشند ترغیب به ایجاد کنش رای دهندگی به پزشکیان را دنبال کنند.

کدخبر: ۱۶۵۷۰
ارسال نظر