کدخبر: ۱۶۷۲۲

پاسخسایت دولت به اظهارات مسعود پزشکیان

سایت اطلاع رسانی پاسخ اظهارات مسعود پزشکیان در مورد افزایش نرخ فقر را داد.

پاسخسایت دولت به اظهارات مسعود پزشکیان

به گزارش ۲۴ آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی دولت، در واکنش به موارد مطرح شده از سوی مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات، نوشت:

طی قریب به سه سال منتهی به ۲۰۲۳، فقر کاهش یافت؛ در این مدت، نرخ فقر (مبتنی بر خط فقر ۶.۸۵ دلار) با ۷.۴ واحد درصد کاهش، به ۲۱.۹ درصد رسید؛ این بدان معنا است که ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت زیرخط فقر کاسته شده است. ( مبتنی بر خط فقر ۳.۶۵ دلار، نرخ فقر با ۲.۲ درصد کاهش به ۳.۸ درصد رسید).

در همین مدت خانوارهای ۴ دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶ دهک بالا تجربه کردند که این امر موجب کاهش نابرابری شد به طوری که ضریب جینی از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسید. ترکیبی از سیاستهای افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی، و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است.

کدخبر: ۱۶۷۲۲
ارسال نظر