کدخبر: ۱۷۱۱۷

بزرگان جبهه مقاومت برای انصراف با سعید جلیلی صحیت کردند؟

رئیس ستاد سعید جلیلی به خبر تماس بزرگان جبهه مقاومت با جلیلی را تکذیب کرد.

بزرگان جبهه مقاومت برای انصراف با سعید جلیلی صحیت کردند؟

به گزارش 24 آنلاین، محسن منصوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‌علیرغم اینکه کذب⁩ بودن برخی اخبار به وضوح مشخص است اما به دلیل برخی تلاش‌ها برای ایجاد ⁧ تردید⁩ در بدنه حامیان، تاکید می‌شود شایعه تماس برخی بزرگان جبهه مقاومت برای انصراف دکتر جلیلی از اساس کذب است؛ مراقبت کنیم.»

کدخبر: ۱۷۱۱۷
ارسال نظر