کدخبر: ۱۷۳۴۴

کابینه احتمالی سعید جلیلی چه کسانی هستند؟

در یک رسانه از این تصویر به عنوان کابینه احتمالی سعید جلیلی نام برده شده است. این خبر را ساعدنیوز منتشر کرده است.

کابینه احتمالی سعید جلیلی چه کسانی هستند؟

 

سعید جلیلی

کدخبر: ۱۷۳۴۴
ارسال نظر