کدخبر: ۳۳۹۶

سکوتِ دبش قالیباف در مقابل فساد ۴ درصدی ها در دولت رئیسی

روزنامه سازندگی، عکس یک امروز خود را به سکوتِ قالیباف در ماجرای فساد بزرگ چای دبش اختصاص داده است و گریزی به شعار ۹۶ درصدی و ۴ درصدی او زده است.

سکوتِ دبش قالیباف در مقابل فساد ۴ درصدی ها در دولت رئیسی

به گزارش پایگاه خبری 24، روزنامه اصلاح طلب سازندگی با انتقاد از سکوت قالیباف در ماجرای فساد چای دبش، نوشته است؛ «قالیباف که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ از گفتمان ۹۶ درصدی ها سخن می گفت و خود را صدای آنها می دانست چرا درباره فساد ۴ درصدی ها در دولت رئیسی سکوت کرده و از بزرگترین فساد تاریخ ایران و شرکت چای دبش سخنی نمی گوید؟ اکثریت نمایندگان مجلس چرا سکوت کرده اند؟ اگر این فساد در دولت روحانی رخ می داد آیا آنها همچنان سکوت می کردند؟»

روزنامه سازندگی

کدخبر: ۳۳۹۶
ارسال نظر