کدخبر: ۳۵۵

تمدن: جنس احمدی‌نژاد با پایداری و شریان فرق دارد

نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی می‌گوید: جنس جریان احمدی‌نژاد از جنس جبهه پایداری و یا شریان نیست.

تمدن: جنس احمدی‌نژاد با پایداری و شریان فرق دارد

به گزارش پایگاه خبری 24، در حالی که گروه‌های حاضر در جناح اصول‌گرا برای فعالیت انتخاباتی به تکاپو افتاده اند و حتی از گعده‌های جدید خود رونمایی می‌کنند، جریان وابسته به احمدی‌نژاد در سکوت انتخاباتی به سر می‌برند. با این وجود برخی گمانه ها درباره ورود چهره های نزدیک به او در قالب کاندیداهای سفید از یک سو و ردپای برخی کاندیداهای مطلوب احمدی نژاد در لیست شریان و پایداری نیز مطرح است.

با این وجود مرتضی تمدن، از چهره های نزدیک به احمدی نژاد ضمن متفاوت خواندن جنس احمدی‌نژادی‌ها از پایداری یا شریان، دادن لیست مشترک را تکذیب کرد.

او تاکید دارد اگر فضای انتخابات رقابتی نشود نمی توان انتظار مشارکتی پررنگ را داشت.

در ادامه متن گفتگوی مرتضی تمدن، نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی را می‌خوانید؛

آقای تمدن! با توجه به اینکه شما یکی از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد هستید، آیا احمدی‌نژاد و یا چهره‌های نزدیک به او قصدی برای ارائه لیست انتخاباتی دارند و یا با لیست سفید وارد عرصه انتخابات می‌شوند؟

بنده تاکنون هیچ موردی مبنی بر اینکه وزرا یا مدیران احمدی‌نژاد قصد ورود به انتخابات تحت عنوان لیست احمدی‌نژاد دارند، را نشنیدم.

*در بحث مربوط به ائتلاف های انتخاباتی از ائتلاف جریان احمدی نژاد با پایداری و شریان صحبت می شود. احمدی‌نژاد و یا اطرافیان او تاکنون جلسه‌ای با اعضای شریان یا جبهه پایداری برای ارائه لیست مشترک در انتخابات برگزار کردند؟

به طور کلی جنس جریان احمدی‌نژاد از جنس جبهه پایداری و یا شریان نیست چراکه جریان احمدی‌نژاد جریان متکی به توده‌ها و ملت است و طبیعتاً فرآیند کار هم به اراده و خواست ملت مربوط است، لذا در مورد ائتلاف جریان احمدی‌نژاد با جریان‌های سیاسی بحثی وجود ندارد.

آقای تمدن! ارزیابی شما از فضای انتخاباتی کشور چیست؟

در حال حاضر جنب و جوش انتخاباتی در کشور و جامعه مشاهده نمی‌شود به این معنی که با نگاه به فضای عمومی جامعه این نکته که انتخابات در پیش است، برداشت نخواهد شد، دلیل چنین فضایی هم این است شاید مقداری مجلس موضوعیت خود را برای توده‌های مردم از دست داده است.

به عبارت دیگر امیدواری مردم نسبت به تاثیر مجلس در سرنوشت جامعه، کاهش پیدا کرده و آسیب دیده است. در مجموع می‌توان گفت که مجلس اولویت و موضوعیت اصلی مردم نیست.

مورد دیگر درباره مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی به این ترتیب است که طبیعتاً تا فضای انتخابات رقابتی نشود میزان مشارکت و انگیزه برای حضور در انتخابات هم پررنگ نخواهد شد، در حقیقت فضای انتخابات باید رقابتی شود که این مورد به عملکرد مجریان و دست‌اندرکاران انتخابات بستگی دارد که روند انتخابات آینده را چگونه پیش ببرند که بتواند منجر به رقابت شود و هر قشری از جامعه احساس کند نماینده‌ای در صحنه برای ورود به انتخابات دارد.

اگر این احساس در جامعه شکل نگیرد و از طرفی فضا برای رقابت در انتخابات باز نشود، نباید انتظار انتخابات پر شور داشته باشیم

به نقش مجلس در شکل‌گیری فضای انتخاباتی اشاره کردید، دولت در این فضا چه سهمی دارد؟

واقعیت امر این است که فضای عمومی انتخابات تابعی از فضای عمومی کشور است که دولت می‌تواند قسمتی از آن باشد از این‌رو عملکرد بقیه اجزای حاکمیت هم می‌تواند در روند انتخابات تاثیر داشته باشد.

بر همین اساس نمی‌توان به تنهایی شور انتخاباتی و یا فضای سرد انتخاباتی را متوجه یک قسمت از حاکمیت کرد. به نظرمی‌رسد که مجموعه عملکرد حاکمیت می‌تواند در روند انتخابات آینده نقش به سزایی داشته باشد. بنابراین عملکرد دولت هم در فضای انتخاباتی تاثیرگذار است.

منبع: خبر آنلاین
کدخبر: ۳۵۵
ارسال نظر