کدخبر: ۴۳۹۴

شوخی معنادار امام جمعه اردبیل به مهرداد بذرپاش بر سر «شریان»

امام جمعه اردبیل خطاب به بذرپاش گفت: شریان سیاسی به شرط شریان عدالت اقتصادی مقبولیت پیدا می کند.

شوخی معنادار امام جمعه اردبیل به مهرداد بذرپاش بر سر «شریان»

به گزارش پایگاه خبری 24،  آیت الله عاملی در پیامی با اشاره به دیدار با مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیشب توفیق دیدار با وزیر محترم راه حاصل گردید بعد از بیان مطالبات استان در مقام مطایبه به ایشان عرض کردم: شریان سیاسی به شرط شریان عدالت اقتصادی مقبولیت پیدا می کند.

اظهارات امام جمعه اردبیل اشاره به تشکیلات شریان دارد که با محوریت بذرپاش با هدف تحرک در انتخابات مجلس رونمایی شد.»

شوخی معنادار امام جمعه اردبیل به مهرداد بذرپاش بر سر «شریان»

 

کدخبر: ۴۳۹۴
ارسال نظر