کدخبر: ۶۴۷

حمایت کیهان از مهمان صداوسیما که گفته بود «مملکت برای حزب اللهی هاست»

روزنامه کیهان نوشت: در پاسخ به اظهارات برخی که این روزها از نقش حزب اللهی ها در کشور گفتند عرض می‌کنم مگر جنگ را جز این‌ها اداره کردند؟

حمایت کیهان از مهمان صداوسیما که گفته بود «مملکت برای حزب اللهی هاست»

به گزارش پایگاه خبری 24، روزنامه کیهان در ستون «کیهان و خوانندگان» خود با حمایت تلویحی از یکی از مهمانان صداوسیما که گفته بود «مملکت برای حزب اللهی هاست» نوشت: ‌در پاسخ به اظهارات برخی که این روزها از نقش حزب اللهی ها در کشور گفتند عرض می‌کنم مگر جنگ را جز این‌ها اداره کردند؟

کمک به مردم در همه حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و مقابله با حوادث گوناگون  و توطئه‌های دشمنان مردم  طی این 40 سال را چه کسانی انجام دادند؟ عملکرد 8 ساله مدعیان اخیر و به کارگیری  افراد ناکارآمد و پرونده سیاه برجام بدفرجام که منجر به نابودی اقتصاد کشور شد و مردم را به خاک سیاه نشاند آیا قابل فراموشی است؟!  

کدخبر: ۶۴۷
ارسال نظر