کدخبر: ۸۶۹

توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره سقف سنوات بازنشستگی

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس در توضیح درباره مصوبه سن بازنشستگی گفت: اجرای تمام یا بخشی از احکام مصوب مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره سقف سنوات بازنشستگی

به گزارش پایگاه خبری 24، «زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس در توضیح درباره مصوبه سن بازنشستگی گفت: اجرای تمام یا بخشی از احکام مصوب مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.


منبع: انتخاب
کدخبر: ۸۶۹
ارسال نظر