کدخبر: ۹۰۱۹

تقاضای رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها از اساتید برای عمل به وظایف انتخاباتی

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه مجموعه‌های دانشگاهی به ویژه بخش استادی بخش مرجع و مهم برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات هستند، گفت: تقاضا و خواهش ما از همکاران مجموعه‌های علمی و اساتید دانشگاه‌ها این است که متناسب با وزن و جایگاه تاریخی خود به ماموریت و مسئولیت خود در انتخابات پیش رو بیش از قبل اقدام کنند.

تقاضای رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها از اساتید برای عمل به وظایف انتخاباتی

به گزارش پایگاه خبری 24، حجت الاسلام مصطفی رستمی ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه انتخابات در کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی معنا پیدا کرد، گفت: جز در مقطعی کوتاه دوران مشروطیت و دهه ۱۳۲۰، چیزی به نام انتخابات در کشور به ویژه در دوره پهلوی معنا نداشت. بنابراین وزن رای در انقلاب اسلامی با روی کار آمدن نهادها و قوای مختلف مشخص می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه انتخابات در ایران برای ما و دشمنانمان امر مهمی است، تصریح کرد: کشوری که انتخابات را با مشارکت خوب و قابل دفاع مردم خود برگزار می کند، مجلس آن کشور به راحتی از مردم نمایندگی می کند و دولت نیز با راحت تر در مجامع بین اللملی به دفاع از حقوق ملت می پردازد.

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: علت اینکه جریان های رسانه ای دشمن، افراد پلید و روسیاهی مثل انگلیسی ها و وابستگان آنها مثل رژیم کودک کش اسراعیل مخالف رونق انتخابات هستند، مشخص می شود آن امر برای کشور مفید است. بنابراین کسانی که صحنه را تماشا می کنند، بدانند همین که دشمنان از هر اتفاقی در ایران بدشان بیایند؛ یعنی آن اتفاق به نفع ملت ایران است.

رستمی یادآور شد: مجموعه های دانشگاهی به ویژه بخش استادی بخش مرجع و مهم در مشارکت مردم در انتخابات هستند و تقاضا و خواهش ما از همکاران مجموعه های علمی و اساتید دانشگاه ها این است که متناسب با وزن و جایگاه تاریخی، به ماموریت و مسئولیت خود در حوزه انتخابات پیش رو بیش از قبل عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان ما در بحث انتخابات فعال و با نشاط خواهند شد. ما انتظار شور، رونق و نشاط انتخاباتی دانشگاه ها را داریم و مجموعه های دانشگاهی برای این موضوع برنامه ریزی های خود را انجام دادند.

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در خصوص وظایف دفاتر این نهاد در حوزه انتخابات نیز تاکید کرد: مجموعه دفاتر هم اندیشی دانشگاه ها در حوزه انتخابات نشست های خود را آغاز کردند و در حوزه ترویج مشارکت در انتخابات و معرفی کاندیدای اصلح فعالیت خواهند داشت.

وی گفت: امسال در مقایسه با سال های گذشته تعداد رقبای دسترسی به کرسی مجلس بیشتر هستند. بنابراین دست دانشگاه ها برای معرفی کاندیدای اصلح باز است. همچنین در بیش از ۲۰۰ دانشگاه دفاتر فعال هم اندیشی را تشکیل دادیم که در حوزه انتخابات فعالیت می کنند. حتی نشست های سراسری برای اساتید معارف برگزار نمودیم.

منبع: ايسنا
کدخبر: ۹۰۱۹
ارسال نظر