کدخبر: ۹۰۲۶

توضیحات سخنکوی شورای نگهبان در مورد تبلیغات انتخاباتی

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در قانون جدید انتخابات دادن وعده‌های خارج از چهارچوب جرم است

توضیحات سخنکوی شورای نگهبان در مورد تبلیغات انتخاباتی
کدخبر: ۹۰۲۶
ارسال نظر