کدخبر: ۹۵۲۲

کدام نمایندگان به مجلس دوازدهم راه پیدا کردند؟

سخنگوی ستاد انتخابات آماری جدیدی از منتخبین در مجلس منتشر کرد.

کدام نمایندگان به مجلس دوازدهم راه پیدا کردند؟

به گزارش 24 آنلاین، طبق گفته محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات بخشی از منتخبین مردم به شرح ذیل است:

بهار، فتح الله توسلی با ۳۸۱۹۵ رای

رودبار، مهرداد گودرزوند چگینی با۱۸۷۸۸ رای

لنگرود، مهرداد لاهوتی با۲۴۹۳۶ رای

ماهنشان، سیدجمال موسوی با ۲٠۸۲۱رای

مریوان، امید کریمیان۱۱٠۶۷ رای

نیشابور و فیروزه، سید یحیی سلیمانی با۵۱۵۷۷ و محمد رستمی با ۴۴۱۱۴ رای

چابهار و نیکشهر، محمدانور نجار زهی با ۵۴٠۲۴ رای

گناباد، هادی محمدپور با ۱۷۷۶۹ رای

مهاباد، سلام ستوده با ۱۵۸۵۸ رای

قائمشهر، عمران عباسی، مطفی معلمی، کمال علیپور و علی کشور به مرحله بعدی رفتند.

کدخبر: ۹۵۲۲
ارسال نظر