کدخبر: ۱۳۶۸۱

عکس | قوه قضاییه اسناد مربوط به روز فوت نیکا شاکرمی را منتشر کرد

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضائیه با انتشار تصاویری از روز فوت نیکا شاکرمی نوشت: «نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از فوت نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آن‌ها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد. اما در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگ‌هایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از فوت نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.»

عکس | قوه قضاییه اسناد مربوط به روز فوت نیکا شاکرمی را منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

گزارش یک مرگ؛ خبرگزاری میزان تصاویر و مستندات جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد

منبع: خبر آنلاین
کدخبر: ۱۳۶۸۱
ارسال نظر