کدخبر: ۸۰۵۸

عکس | شدت انفجار خط لوله گاز از فراز آسمان از داخل هواپیما

تصویری از نمای متفاوت از شدت انفجار خط لوله گاز از فراز آسمان از داخل هواپیما را مشاهده کنید.

عکس | شدت انفجار خط لوله گاز از فراز آسمان از داخل هواپیما

عکس | شدت انفجار خط لوله گاز از فراز آسمان از داخل هواپیما

منبع: خبر آنلاین
کدخبر: ۸۰۵۸
ارسال نظر