کدخبر: ۱۱۳۵۱

اولین مصوبات برای اصطلاحات فوتبالی چه بود؟

فرهنگستان اول زبان و ادب فارسی برابرهایی را برای اصطلاحات فوتبالی برگزید که سال ۱۳۱۹ با امضای نخست‌وزیر وقت ابلاغ شد.

اولین مصوبات برای اصطلاحات فوتبالی چه بود؟

به گزارش 24 آنلاین، آشنایی ایرانیان با ورزش فوتبال به سال‌های پایانی دوره قاجار، یعنی پس‌از کشف نفت در مسجدسلیمان و حضور کارگران انگلیسی در این منطقه برمی‌گردد. 
فرهنگستان ایران که ازجمله وظایف آن «اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته از رشته‌های زندگانی با سعی در اینکه حتی‌الامکان فارسی باشد» بود، برای اصطلاحات فوتبال، برابرهای زیر را برگزید که سال ۱۳۱۹ با امضای نخست‌وزیر وقت ابلاغ شد: 

اصطلاح فوتبالی برابر نهاده
گل‌کیپر هال‌بان
فرورد پیشرو
هاف‌بک نگهبان 
بک  پشتیبان 
سنتر فرورد پیشرو مرکز 
رایت وینگ فرورد
 
پیشرو دست راست 
لفت وینگ فرورد 
 
پیشرو دست چپ 
رایت‌ فرورد 
 
پیشرو راست 
لفت‌ فرورد 
 
پیشرو چپ 
سنتر هاف‌بک
 
نگهبان مرکز 
رایت هاف‌‎بک
 
نگهبان راست 
لفت هاف‌بک 
 
نگهبان چپ 
رایت‌ بک
 
پشتیبان راست 
لفت‌ بک 
 
پشتیبان چپ 
گل‌پُست 
 
هال 
گل 
 
هال‌ کرد 
آت 
 
بیرون 
کرنر
 
گوشه 
فول
 
خطا 
پنالتی
 
تاوان 
آف‌ساید
 
کنار 
هد 
 
سر 
هند
 
دست 
پس
 
رد 
گل‌اریا
 
هالگاه 
پنالتی
 
تاوانگاه 
رفری
 
داور 
کاپیتن
 
سردسته 
تیم دسته 

فوتبال

فوتبال

 

منبع: ايسنا
کدخبر: ۱۱۳۵۱
ارسال نظر