کدخبر: ۱۱۹۸۵

مدیرعامل آلومینیوم: حق پخش تلویزیونی بنیاد فرپلی مالی است

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک گفت: وزارت ورزش به دنبال حق پخش و فرپلی‌مالی و نیز حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ها است.

مدیرعامل آلومینیوم: حق پخش تلویزیونی بنیاد فرپلی مالی است

به گزارش 24 آنلاین، محمد رجاییان در حاشیه جلسه توجیهی فرپلی مالی در وزارت ورزش و جوانان با حضور وزیر ورزش و مدیران عامل باشگاه‌ها، اظهارکرد: این که وزیر ورزش موضوع فوتبال را در بخش حرفه‌ای سازی را برای تمام باشگاه‌ها به ویژه برای استقلال و پرسپولیس و نیز حق پخش تلویزیونی و فرپلی مالی برای باشگاه‌ها جدی دنبال می کند، نشان می‌دهد اهمیت ویژه‌ای برای فوتبال قائل است.

وی ادامه داد: امیدوارم سرانجام این موضوعات به صورتی باشد که هم موضوع قانون فرپلی مالی که موضوع مهمی در دنیا است و باید از آن تمکین کنیم، مدنظر باشد و هم این که حق پخش تلویزیونی که می‌تواند شاکله و پایه و بنیاد همین بحث فرپلی مالی باشد، دنبال شود. هنوز ریز موضوع مطرح نشده است ولی همین که این مهم به عنوان قانون وارد مجلس شده است باید مثبت به آن نگاه شود.

منبع: ايسنا
کدخبر: ۱۱۹۸۵
ارسال نظر