کدخبر: ۱۴۲۳۰

رد شکایت ارسلان مطهری از استقلال

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره سه پرونده مطروحه صادر کرد.

رد شکایت ارسلان مطهری از استقلال

به گزارش 24 آنلاین، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت امیرارسلان مطهری از باشگاه استقلال تهران، کمیته وضعیت با توجه به عدم احراز سمت شخص ارائه کننده درخواست، حکم به رد دعوی خواهان صادر کرد.

*با توجه به شکایت رضا علیاری از باشگاه خیبرخرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت فراز امامعلی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۲ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۱ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

انتهای پیام

منبع: ايسنا
کدخبر: ۱۴۲۳۰
ارسال نظر