کدخبر: ۱۴۷۴۶

درخواست پرسپولیس در کمیته استیناف رد شد

کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده‌های مختلف صادر کرد.

درخواست پرسپولیس در کمیته استیناف رد شد

به گزارش 24 آنلاین، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، آرای صادر شده جدید خود را به شرح زیر اعلام کرد:

* در خصوص استیناف شرکت فرهنگی ورزشی چادرملو اردکان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقایان ۱- هادی عدالت خواه مربی تیم چادرملو به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت ۲- حسین مسیبی مربی تیم چادر ملو به  سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و سه جلسه محرومیت ۳- مجتبی نور علی سراوی مدیر رسانه ای تیم مذکور به دویست و شصت میلیون ریال جریمه نقدی و سه جلسه محرومیت، همگی به دلیل بدرفتاری نسبت به داور مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم چادرملو اردکان و نفت مسجد سلیمان از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است. ضمناً در خصوص گزارش مسئول برگزاریس مسابقه به شرح صفحه اول پرونده مبنی بر فحاشی تماشاگران منتسب به تیم چادر ملو اردکان به داور مسابقه توسط کمیته محترم انضباطی اتخاذ تصمیم نگردیده که در این خصوص پرونده به نظر ریاست محترم کمیته انضباطی برسد.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محرومیت یک جلسه ی آقای دانیال اسماعیلی فر بازیکن تیم پرسپولیس مبنی بر ارتکاب رفتار توهین آمیزدر حین مسابقه دو تیم صنعت نفت آبادان و پرسپولیس و پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین محکومیت باشگاه پرسپولیس به پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال به لحاظ تحقق مسئولیت تضامنی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پتروپالایش شازند نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به نتیجه سه بر صفر و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی در بازی مقابل شهرداری نوشهر بدلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام آقای محمد جواد لورایی و همچنین محکومیت بازیکن مذکور به دو جلسه محرومیت و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه تحقیقات به عمل آمده و پاسخ واصله از سازمان لیگ و کمیته مسابقات و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه صنعت مس رفسنجان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقای رحمان احمدی مربی تیم مس رفسنجان به ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل نقض مقررات و اصول کلی رفتاری در جریان مسابقه با تیم پیکان تهران از سری مسابقات لیگ برتر هفته بیست و سوم کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با تعدیل مبلغ جریمه به دویست میلیون ریال تائید و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است

منبع: ايسنا
کدخبر: ۱۴۷۴۶
ارسال نظر