کدخبر: ۱۵۷۵۴

اگر تیم قایقرانی ایران به فینال برسد، تاریخ سازی خواهد کرد

قایقرانی ایران برای ششمین دوره قرار است در بازی‌های المپیک شرکت کند و در صورت رسیدن به فینال A تاریخ‌سازی خواهد کرد.

اگر تیم قایقرانی ایران به فینال برسد، تاریخ سازی خواهد کرد

به گزارش 24 آنلاین، قایقرانی ایران با پنج ورزشکار در المپیک ۲۰۲۴ پاریس شرکت می‌کند که از نظر تعداد نماینده در بازی‌های المپیک بی‌سابقه است. قایقرانی ایران قدمت زیادی در المپیک ندارد و از المپیک ۲۰۰۰ سیدنی توانست نماینده داشته باشد و نادر عیوضی اولین المپین قایقرانی ایران بود.

این رشته از المپیک ۲۰۰۸ پکن به صورت متوالی در این بازی‌ها حضور داشته است.

قایقرانی ایران کمترین تعداد ورزشکار را در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی تنها با یک نماینده داشت و بیشترین نماینده را در المپیک ۲۰۲۴ پاریس با پنج نماینده خواهد داشت.

قایقرانی ایران برای اولین بار در قایق دونفره توانسته است سهمیه بگیرد و همچنین با سه ورزشکار زن، بیشترین حضور زنان را در تاریخ بازی‌های المپیک دارد.

در بین نفرات اعزامی ایران به المپیک پاریس، علی آقامیرزایی با حضور در دو المپیک ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۲۴ پاریس و مهسا جاور با حضور در دو المپیک ۲۰۱۶ ریو و ۲۰۲۴ پاریس باتجربه‌ترین‌ها به شمار می‌روند.

قایقرانی ایران در رشته رویینگ تاکنون به فینال A نرسیده و در کانو و کایاک نیز تاکنون به فینال نرفته است. اگر در این پاریس بتواند به فینال A برسد، دست به تاریخ‌سازی زده است.

بررسی عملکرد قایقرانان در ادوار المپیک به شرح زیر است:

المپیک ۲۰۲۰ توکیو

کایاک: علی آقامیرزایی در یک‌چهارم نهایی چهارم شد و به نیمه‌نهایی صعود نکرد.
رویینگ: نازنین ملایی برای اولین بار به فینال B صعود کرد و ششم شد و در مجموع یازدهم المپیک شد.

المپیک ۲۰۱۶ ریو

کانو: عادل مجللی در نیمه‌نهایی ششم شد و به فینال صعود نکرد.
رویینگ: مهسا جاور در فینال E دوم شد و در مجموع بیست‌وهشتم المپیک شد.

المپیک ۲۰۱۲ لندن

کایاک مردان: احمدرضا طالبیان در مرحله گروهی ششم شد و به نیمه‌نهایی نرفت.
کایاک زنان: آرزو حکیمی در مرحله گروهی کایاک ۲۰۰ و ۵۰۰ متر هفتم شد و به نیمه‌نهایی نرسید.
رویینگ مردان: محسن شادی در فینال D ششم و در مجموع بیست‌ودوم المپیک شد.
رویینگ زنان: سولماز عباسی در فینال D ششم و در مجموع بیست‌وچهارم المپیک شد.

المپیک ۲۰۰۸ پکن

رویینگ مردان: محسن شادی در فینال E اول و در مجموع بیست‌وپنجم المپیک شد.
رویینگ زنان: هما حسینی بیست‌وششم المپیک شد.

المپیک ۲۰۰۰ سیدنی

کایاک: نادر عیوضی در مرحله گروهی کایاک ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متر هشتم شد و به نیمه‌نهایی راه پیدا نکرد.

برنامه رقابت نمایندگان ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس: (ساعت مسابقات به وقت ایران است.)

شنبه ۶ مرداد

مرحله گروهی رویینگ یک‌نفره زنان: فاطمه مجلل از ساعت ۱۱:۴۲
مرحله گروهی رویینگ دونفره زنان: مهسا جاور و زینب نوروزی از ساعت ۱۳:۳۰

چهارشنبه ۱۷ مرداد

مرحله گروهی کایاک ۱۰۰۰ متر مردان: علی آقامیرزایی از ساعت ۱۲:۱۰
مرحله گروهی کانو ۱۰۰۰ متر مردان: محمدنبی رضایی از ساعت ۱۳:۱۰

منبع: ايسنا
کدخبر: ۱۵۷۵۴
ارسال نظر