کدخبر: ۱۶۹۶۴

آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال صادر شد

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال صادر شد

به گزارش 24 آنلاین، آرای جدید کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

* در پی شکایت آرمان شهدادنژاد از باشگاه صنعت مس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۹ میلیارد و ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۲۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت امیرحسین صدقی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۳ میلیارد و ۱۹۴ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۶۲۶ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۰۳ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۵۸۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

* با توجه به شکایت حسین صادقی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸۳ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۲۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۷۳۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

منبع: ايسنا
کدخبر: ۱۶۹۶۴
ارسال نظر