کدخبر: ۱۸۰۰۳

رئیس کمیته ملی پارالمپیک از اردوی تیم ملی جودو نابینایان بازدید کرد

غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک با حضور در اردوی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان در جریان وضعیت آنها قرار گرفت.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک از اردوی تیم ملی جودو نابینایان بازدید کرد

به گزارش 24 آنلاین، در این بازدید غفور کارگری با همراهی محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان و سعیدسلگی رییس معاون ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک از نزدیک در جریان روند تمرینات و آماده سازی ملی پوشان تیم جودو برایبازی های پاریس۲۰۲۴ قرار گرفت.

کادر فنی و ملی پوشان این رشته نیز در خصوص تمرینات و مسائل مورد نظر با رییس کمیته ملی پارالمپیک گفتگو کردند.

منبع: مهر
کدخبر: ۱۸۰۰۳
ارسال نظر