کدخبر: ۴۰۹۱

ویدئو| حمله تند مجری تلویزیون به مسئولان در ماجرای شیر خشک

حمله تند مجری تلویزیون به مسئولان در ماجرای شیر خشک: وزارت محترم بهداشت، خوابی؟ وقتی نمی توانید یک شیر خشک را تامین کنید چرا مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کنید؟

ویدئو| حمله تند مجری تلویزیون به مسئولان در ماجرای شیر خشک
کدخبر: ۴۰۹۱
ارسال نظر