کدخبر: ۴۸۷۶

ویدئو | مردم و دولت واقع‌بین خواهند شد؟ چگونه؟

از نظر نورث بازار سیاست است که اقتصاد را تعیین می کند. اما چه می توان کرد که ما در سیاست، چه مردم و چه دولت، واقع بین شویم؟ دکتر احمدی میدری در پاسخ به این سوال به دستاوردهای بسیار سریع به دست آمده مشروطیت و انقلاب اسلامی ۵۷ و نتایج آن اشاره می کند.

ویدئو | مردم و دولت واقع‌بین خواهند شد؟ چگونه؟
منبع: خبر آنلاین
کدخبر: ۴۸۷۶
ارسال نظر