کدخبر: ۵۰۶۵

ویدئو| اظهارات عجیب و متفاوت دستیار رئیسی در آنتن زنده درباره نقد حاکمیت توسط مردم!

سکینه سادات پاد، دستیار رئیسی در حمایت از آزادی بیان گفت: هر انتقادی تشویش اذهان عمومی نیست. مردم حق دارند حاکمیت را نقد کنند.

ویدئو|  اظهارات عجیب و متفاوت دستیار رئیسی در آنتن زنده درباره نقد حاکمیت توسط مردم!
کدخبر: ۵۰۶۵
ارسال نظر