کدخبر: ۶۷۶۵

ویدئو| کوشکی: با افتخار می‌گویند فلان خواننده پوسیده اهل پهلوی می‌تواند برگردد

«بازگشت معین» چالش بخشی از برنامه شب گذشته شیوه بود. در این برنامه صادق کوشکی فعال اصولگرا گفت: دولت رئیسی دارد به بقایای دولت خاتمی و هاشمی سواری می‌دهد، وزیر ارشاد با افتخار می‌گوید فلان خواننده پوسیده اهل پهلوی می‌توانند برگردد. اشتریان هم پاسخ داد: بیدار شوید؛ در اینکه معین هم می‌خواهد برگردد هم دخالت می‌کنید؟

ویدئو| کوشکی: با افتخار می‌گویند فلان خواننده پوسیده اهل پهلوی می‌تواند برگردد
کدخبر: ۶۷۶۵
ارسال نظر