درباره ما

پايگاه خبری ۲۴آنلاین یک  رسانه مستقل است که در زمینه های سیاسی،اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی، ورزشی اطلاع رسانی می کند.


۲۴آنلاین در صدر فعالیت  رسانه ای ،  رعایت اخلاق انسانی و حرفه ای، التزام به قوانین کشور و پاسداری از حرمت قلم را قرار داده و جز در برابر مردم و نظام جمهوری اسلامی در برابر هیچ فرد و سازمانی متعهد نیست.