نتایج جستجو : افشین والی نژاد
  • میزان ثبت نام دانش آموزان در مدارس ابتدایی در ژاپن از ۳۰ درصد در سال‌های دهه ۱۸۷۰ به ۹۰ درصد در سال ۱۹۰۰ افزایش یافت.

1