نتایج جستجو : برق
  • مردم شرق استان تهران در شهرهای دماوند، پردیس و بومهن شب گذشته را بدون برق سپری کردند و بر اساس اعلام شرکت توزیع برق…

1