نتایج جستجو : تعطیلی مدارس مشهد
  • در پی آلودگی هوا، کلیه فعالیت‌های آموزشی تمامی مراکز آموزشی مشهد به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار خواهد ش…

1