نتایج جستجو : شکر
  • سال ۱۴۰۰ قرار بود طی ۳ سال برای بار دوم به خودکفایی در تولید شکر برسیم؛ اما نبود کارخانه‌های تبدیل نیشکر و چغندر قند…

  • معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنا به مصوبه هفتمین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ، توزیع شکر در سامانه بازارگاه به…

  • قیمت شکر ۲۸ هزارتومان شد و به صورت سهمیه بندی به فروش می‌رسد.

1