نتایج جستجو : قیمت شکر
  • معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنا به مصوبه هفتمین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ، توزیع شکر در سامانه بازارگاه به…

  • قیمت شکر ۲۸ هزارتومان شد و به صورت سهمیه بندی به فروش می‌رسد.

1