کدخبر: ۱۴۶۴۱

خبر وزیر کار در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

وزیر کار در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان، توضیحاتی را رائه کرد.

خبر وزیر کار در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش 24 آنلاین، صولت مرتضوی، درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌هایی که تحت پوشش وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی بودند اجرا، اعمال و پرداخت شد، اما در موضوع همسان سازی باید تامین منابع صورت بگیرد.

وی ادامه داد: مجلس مبالغی را برای ما در نظر گرفته است که نیازمند زمان است، اما هرچه که پرداخت شود هم در صندوق بازنشستگی و هم در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی و اجرا خواهد شد.

کدخبر: ۱۴۶۴۱
ارسال نظر