کدخبر: ۱۰۰۳۴

توجیه روزنامه اصولگرا برای مشارکت ۴۱ درصدی: این درصد رأی کیفی بود،کمیتش مهم نیست!

مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات اخیر، باعث تحلیل‌های مختلفی در فضای سیاسی رسانه‌ای کشور شده است.

توجیه روزنامه اصولگرا برای مشارکت ۴۱ درصدی: این درصد رأی کیفی بود،کمیتش مهم نیست!

به گزارش 24 آنلاین، روزنامه جوان در‌این‌باره نوشت: اگرچه بر اساس دمکراسی هر شهروند، یک رأی بیشتر ندارد، اما آرایی که در فضای تحریم به صندوق‌ها ریخته می‌شود بسیار متفاوت از آرایی است که تحت تاثیر فضای روانی حاکم، دوقطبی‌های ساختگی و غلبه احساسات و هیجانات زودگذر به صندوق‌ها واریز می‌شود؛ لذا یکی از ویژگی‌های آرای این دوره بنا به تعبیر مقام معظم رهبری نوعی جهاد بود. بنابراین مشارکت ۴۱ درصدی، نه تنها بیانگر کاهش مشروعیت و سرمایه اجتماعی نظام نیست، بلکه می‌توان گفت آرای خالصانه وفاداران سخت نظام اسلامی افزایش نیز یافته است.

عده‌ای با اغراض سیاسی تلاش می‌کنند تا کاهش مشارکت را کاهش کارآمدی نظام اسلامی قلمداد کنند در حالی که کاهش مشارکت الزاماً ریشه در ناکارآمدی نداشته و نمی‌توان انتظار داشت با افزایش رفاه نسبی در کشور مشارکت نیز افزایش یابد. چنانچه در گذشته نیز مشارکت بالای مردم بیانگر رفاه در دهه ۶۰ نبوده و کسانی پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند که از رفاه کمتری برخوردار بوده‌اند. ضمن آنکه این نسبت در کشورهای غربی مدعی توسعه‌یافتگی و رفاه بیشتر مصداق عینی ندارد.

کدخبر: ۱۰۰۳۴
ارسال نظر