کدخبر: ۱۱۰۵۴

خیلی از زنان چادری، چادر از سر بر داشتند؛ حجاب زوری یعنی پاسخ منفی مردم

حجاب یک وسلیه برای رسیدن به هدف شده است، هر کسی که می‌خواهد پست بالاتری بگیرد، روی حجاب تکیه می‌کند و شعار‌های تندتری می‌دهد تا مقامات بالاتر بیشتر او را به بازی بگیرند. کار را به افراد بی تربیت داده‌اند و اسلام را به بازی گرفته‌اند.

خیلی از زنان چادری، چادر از سر بر داشتند؛ حجاب زوری یعنی پاسخ منفی مردم

به گزارش ۲۴ آنلاین، رسول منتجب‌نیا دربخش‌هایی از گفتگوی نوروزی خود گفت: خیلی از زنانی که چادر سرشان می‌کردند، اکنون برای مقابله با حکومت چادر از سر برداشته‌اند. خیلی از آن‌هایی که روسری داشتند در راستای همین اعتراض روسری را برمی‌دارند تا به حاکمیت دهن کجی کنند. حجاب دیگر از جایگاه دینی و عقلانی خودش خارج شده و تبدیل به یک ابزار شده است. 

یکی از خسارت‌هایی بزرگی که این آقایان وارد کردند، ضربه به حیثیت روحانیت است. امام در زمان شاه وقتی چند روحانی به اوقاف و ... رفتند امام گفتند عمامه از سر این‌ها بردارید، چراکه آبروی اسلام را برده‌اند. 

این افرادی که زمام این امور را به دست گرفته‌اند، خواسته یا ناخواسته بزرگترین ضربه را به روحانیت زده‌اند. اکنون تلویزیون را ببینید، از برنامه خنده و کودک گرفته تا روضه و خبر، به روحانیون تریبون می‌دهند. در مدارس دبیران صالح را اخراج می‌کنند و بعد چند هزار طلبه را در مدارس استخدام می‌کنند تا بچه‌ها را تربیت کنند. این‌ها همش ضربه به حیثیت روحانیت است و اگر تعمدی هم نباشد، از روی جهالت است. 

مراجع دلشان از این موضوعات خون است و اگر حرفی بزنند ممکن است با عکس العمل شدید مواجه شوند. روحانیون را سپر بلای حاکمیت کرده‌اند. 

آیت الله جوادی املی به شدت نسبت به این مسائل و برخورد‌های جاهلانه با حجاب اعتراض کردند، اما اقایان دیگر از حیثیت و ابرویشان می‌ترسند که اگر اعتراض کنند با برخورد‌های تند مواجه شوند. امنیت ندارند و اگر به مراجع احساس امنیت دهند، خواهید دید چگونه عملکرد مسئولین را نقد خواهند کرد، چرا که آن‌ها مرجع مردم هستند. شاید در این شرایط مصلحت نمی‌بینند که ورود کنند و آبروی خودشان را هزینه کنند و جوابی هم نگیرند.

منبع: رویداد ۲۴
کدخبر: ۱۱۰۵۴
ارسال نظر